Détail d'un périodique de la revue de presse

Vide ListeVide

38 / 623

PER_0595

 

Navigation sur l'ensemble des périodiques, pas de recherche effectuée
Les mentions soulignées indiquent les inédits dans les banques de données du M'O
Titre du périodique het Orgel
Sous-titre du périodique Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici
Site de l'éditeur http://www.hetorgel.nl
ISSN 0166-0101
Parution Bimestriel
Année 2022
Mois Januari
Numéro 118/1
   
Table des matières Frans Jespers
Ontwikkelingen in de bouwstijl van de orgelmakers Smits (II). 3
]os van der Kooy Column: Het concertseizoen voorbereiden. 12
Victor Timmer & Ton van Eck
De publicaties van Charles-Marie Philbert over het Paleis-orgel. 14
Een eeuw geleden:
Uit verleden tijd — Nationaal Concours van Organisten. 27
Girénas Povilionis Litouwse orgelbouw: uniek erfgoed in Oost-Europa.
Deel 2: sleutelfiguren van de laatbarokke orgelbouwschool van Vilnius:
Nicolaus Jantzon en zijn erfenis. 28
Henk Kerssen In memoriam Bert Lassing. 36
Reitze Smits Overlegato. 38

Recensie
Menno van Delft
Pieter Dirksen, Jan Pieterszoon Sweelinck, de Orpheus van Amsterdam. 43

Vers van de pers. 45
Maarten Seijbel
Achterplaat: De postzegelverzameling van het Nationaal Orgelmuseum te Elburg. 47

Commentaire deest
  Liste